Staň se žebrákem pro slávu mocných!

Najednou se tu vyrojilo tolik bojovníků za svobodu (na Ukrajině), že si až říkám, kde byli, když se svoboda omezovala a omezuje u nás? Tito bojovníci se většinou rekrutují z těch, kteří poctivě dodržovali opatření proti covidu. Až tak poctivě, že mlčeli k "týrání" dětí, kterým byly ukradeny dva roky života. Mlčí i k cenzuře, která se zavádí.
3. 3. 2022 09:26 | Link: http://www.evahrindova.cz/node/713

Někteří chtějí dokonce víc cenzury, víc zavřených lidí za projevené názory. Jen připomínám - cenzura není dobrá a zlá, je jen jedna a stále stejná. Zavírání lidí za názory je pořád zavírání lidí za názory!

Mnozí z těch, co dnes mají dost odvahy plivnout si na vše ruské, neměli odvahu ani na to, aby se zastali vlastních dětí. Kolik z nich se šlo naočkovat i přes vlastní nechuť jen proto, že se báli, že by je někdo mohl popotahovat? Fakt si myslíte, že tito podporovatelé války (nechtějí mír, chtějí zničit Rusko) si půjdou stoupnout do první linie?

A kde budou všichni ti odvážní "bojovníci", až bude stát benzín 70 korun a ožebračení lidé budou v zimě mrznout? Jak myslíte že jim vydrží svaté nadšení pro naši skvělou "eurohujerskou" vládu? Myslíte, že se nezačnou ptát, proč nevystoupí Česká republika z evropského jednotného energetického trhu? Myslíte, že bude stačit to svést na Rusko? Žádná VAŠE oběť není našim politikům dost velká. Žádná! Na to myslete, až je za jejich válečné nadšení budete vynášet do nebes... Protože pak přijdou následky a ty už budete platit vy.

Znovu připomínám, že dnešní dění fakt není jen o tom, že ten je dobrý a tak ho vyneseme do nebes a ten je zlý, tak ho za každou cenu zničíme. Ono to dobro a zlo je různě poschovávané tak, aby ho obyčejný člověk neviděl a nezařídil se podle toho. Z toho vyplývá, že jestli chce obyčejný člověk přežít a nestát se jen potravou pro mocipány, musí se zajímat a přemýšlet.

P.S.: O tom, jak směšná a nebezpečná je jakákoliv cenzura, si přečtěte v knize Šest pilířů cenzury. Odhaluje všechny cenzorské praktiky a uvádí mnoho příkladů. Objednávejte zde: http://eshop.nastvanematky.cz/sest-piliru-cenzury-oto-jurnecka/

Další články, blogy, videa

Když se mnou režisérka Piussy točila dokument Český Alláh, právě začínala migrační krize. Pamatuji se, jak se mě po nějaké demonstraci ptala, jak se...
Dnes se zamyslíme nad tím, proč se vlastně daří novodobé "kulturní" frontě tak manipulovat lidi. Samozřejmě, že hrají na emoce. Ale...
Mít pravdu nestačí. Opakuji to stále dokola. Proč to nestačí? Protože většina občanů prostě pravdu nehledá. Když si to uvědomíte, logicky musíte...
Situace okolo prezidentských voleb na mě působí jako odvádění pozornosti. Povrchní témata přebíjejí ta skutečně důležitá. A horké hlavy samozřejmě...
Cituji z médií: "Dva z důležitých aktérů podepisování tzv. Minských dohod, A. Merkel a F. Holland, přiznali, že smlouva byla realizována jen...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.