Migrace jako alibi pro hlupce a tupce

Viděla jsem elegantní postarší Francouzku, jak klečí a prosí policajty, aby nezasahovali proti vzbouřeným migrantům. Jistě měla pocit morální převahy nad těmi, kteří chtějí problémy řešit. Stejně jako matky, které odsuzují každého, kdo svému dítěti vlepí pohlavek, a samy nechají své děti růst jako dříví v lese.
3. 7. 2023 13:12 | Link: http://www.evahrindova.cz/node/826

Tyhle hloupé postoje, které jsou charakteristické povrchností a falešnou morálkou, dávají jejich nositelům prchavé pocity nadřazenosti a morální převahy. Přesně to charakterizuje "lepšolidi", "dobrosery" a těžce zmanipulované hlupáky. Jak vážky nad hladinou přelétají z jedné strany na druhou a nasedají na témata, která jsou nesena hlavním proudem. Bez toho, že by zjišťovali sílu a směr proudu a vůbec je nezajímá, kdo tomu mohutnému proudu veřejného mínění reguluje břehy a směry. Zrychlená doba s dominancí sociálních sítí tomu napomáhá. Módní postoje, které jsou cool, vznikají rychle a jak rychle vznikají, ještě rychleji zanikají. Kdo nemá prst na tepu doby, může ztratit orientaci. Skutečné hodnoty, skutečné vědění a nezpochybnitelné souvislosti se ocitají na okraji, nikoho nezajímají. Jen zdržují.

Migrace se "dobroserům" hodí a hodí se i těm, kteří potřebují udržet lidi v nevědomosti a daleko od sebezáchovných instinktů. Migrace se tak dá krásně ilustrovat chudobou a bídou, suchem a vyprahlou zemí. Člověka, který se neptá, to vždy dojme a je připraven otevřít peněženku a sám se uvrhnout do chudoby, aby nepřišel o svou morální nadřazenost a nevyřadil se tak z "lepší" společnosti.

Zmanipulovaný občan se neptá, proč ti lidé utíkají ze svých zemí a co je láká do nejistoty. Neptá se proč jsou jejich země původu zdevastované a proč se tam nedá žít, kdo zavinil ty tristní stavy. Neptá se, proč se sem hrnou davy mladých mužů a co tu budou dělat bez žen. Neptá se, kdo organizuje jejich "nábor" a nalodění a jestli za to náhodou nemusí ti nalodění platit a kde na to vzali. Neptá se, jak funguje integrace migrantů a jestli tam náhodou něco neskřípe. Neptá se, jestli na to všechno máme a budeme mít, když ty "integrované" učíme jen žít z dávek.

Ti, kdo se ptají a používají mozek, protože si nepotřebují vylepšovat kádrový profil falešnou solidaritou, vidí jen jedno velké zlo a utrpení. Migranti, kteří přesídlili už dříve, se neintegrovali. Evropa je rozmazlila okázalou tolerantností, nenutila je přizpůsobit se novému životu v nových zemích a sebrala jim možnost žít plnohodnotně jen sami za sebe. Média je jen využívala k tomu, aby na nich ukazovala nehumánní dezoláty a xenofoby a snižovala jejich vliv ve společnosti. A tak migranti jako špatně vychovávané děti poznávají, že chybějící hranice a pravidla jim život ulehčují jen krátkodobě. Migrantům vzala možnost slušně žít, integrovat se a získat nové kořeny a nové sounáležitosti s okolím. Jejich obrovská frustrace tak není nijak vysvětlována a zbývá jim jen zlo a násilí.

Kdo to ve skutečnosti s migranty myslí dobře? Určitě ne ten, který jim otevírá dveře bez vědomí souvislostí a nechá je žít ve zmatku, s vyrvanými kořeny, bez možnosti zapustit nové. Promigrační aktivisti, politici a novináři už dnes vidí, že to asi opravdu nepůjde. Ale jejich tupost jim velí nepřiznat chybu, protože nenávidí lidi chytré, zkušené, pevné a jisté. Vedle nich totiž ztrácí svou morální převahu. A tak je věčnému boji mezi hlupáky a chytrými obětována celá Evropa a především tu jako rukojmí slouží nešťastní migranti. Mají zlomit vaz politikům, kteří neplují s proudem a chtějí řešit problémy s rozmyslem a rozvahou. Protože, když takoví politici zvítězí, skončí nezasloužená morální převaha povrchních hlupáků. Skončí možnost lehké manipulace nevědoucích občanů, skončí nadvláda amorálních podnikavců.

Otázka je, jestli se toho dožijeme...

Další články, blogy, videa

Sledovala jsem vyhlášení voleb se svou téměř osmdesátiletou maminkou a dobře jsme se bavily. Zajímavé bylo sledovat, kdo se jak ke svému úspěchu či...
Podle posledních oficiálních údajů začal prudce růst počet diagnostikovaných rakovin na 100 000 obyvatel. Jistě je na místě se nad strmým růstem...
Posledních pár let jsme zaznamenali zásadní ústup zdravého rozumu a v tom důsledku i oslabení právního státu. Nazvat to erozí demokracie není...
Kdysi Miloš Zeman řekl, že holokaust nezačal prvním transportem Židů do koncentračního tábora. Začal první lavičkou, na kterou si nesměl Žid sednout...
Vrabci si už o tom cvrlikají, média opatrně naznačují, ale s Ukrajinou je konec. Rusko neporazí, nevytlačí, prostě netahá za silnější konec provazu....
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.