Máme ještě svobodu slova?

Nedávno se sešlo několik desítek lidí u tureckého velvyslanectví v Praze. Četli tam věhlasný projev Kláry Samkové, za který je nyní šikanována. Na její podporu jsem sepsala krátký text, který tam byl organizátorem akce Pavlem Pešanem přečten.
30. 6. 2016 20:24 | Link: http://www.evahrindova.cz/node/268

Vážení přátelé,
Mrzí mě, že dnes nemůžu být s vámi osobně. Svou podporu tak vyjadřuji aspoň touto cestou.

Klára Samková byla ve svém projevu ostrá a nekompromisní, ale ne bezúčelně. My v Naštvaných matkách její postoj sdílíme. Už více jak rok kritizujeme islám jako nebezpečnou ideologii, která dělá z lidí nemyslící fanatiky. Není o tom žádných pochyb a vůbec mě nepřekvapuje, že na nebezpečí islámu nejhlasitěji upozorňují právě ženy. My ženy jsme totiž islámem ohroženy nejvíce.

Ale kdybychom s Klárou Samkovou nesouhlasily, zastaly bychom se jí stejně. Každý má právo ve svobodné společností říkat své názory. A každý má právo na to, abychom jeho prostor na svobodné vyjádření hájili. Není to případ Kláry Samkové, ale své názory mohou říkat i lidé nesympatičtí či dokonce odpudiví. A i tak bychom se jich měli zastat. Protože pokud nebudeme moci říkat své názory – byť sebevíc hloupé a nepříjemné – nemáme svobodu slova. A jak je dobře známo – právě islám má největší zájem na tom, aby svoboda slova byla potlačena.

Klára Samková jen na tento fakt svým projevem upozornila a vyvolala reakci, která dokazuje nebezpečnost islámu. Za to jí teď veřejně chci poděkovat. Donutila tureckého velvyslance odejít ze sálu a projevit tak ženě Kláře Samkové neúctu a následně ho donutila k tomu, aby vyzýval k potrestání Kláry Samkové.

Svým ostrým projevem nám tak Klára ukázala islám v celé své nádheře. Nikdo dnes nemůže o islámu hovořit jako o náboženství, které je slučitelné s naší evropskou společností. Islám chce potlačovat svobodu slova a nepovažuje ženy za hodné úcty.
Pro to dnes máme jasný a konkrétní důkaz – díky Kláře Samkové. Ještě jednou díky!

Eva Hrindová

Inkriminovaný projev Kláry Samkové najdete zde: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Klara-Samkova-Muslimove-mirite-k-zahube-Zavrhnou-vas-jako-odpad-436274

 

Další články, blogy, videa

Dnes je to prakticky nemožné. Zbrojařské a farmaceutické firmy jsou ty nejbohatší. A znáte to - s jídlem roste chuť. Tyto nadnárodní firmy zcela...
Sledovala jsem vyhlášení voleb se svou téměř osmdesátiletou maminkou a dobře jsme se bavily. Zajímavé bylo sledovat, kdo se jak ke svému úspěchu či...
Podle posledních oficiálních údajů začal prudce růst počet diagnostikovaných rakovin na 100 000 obyvatel. Jistě je na místě se nad strmým růstem...
Posledních pár let jsme zaznamenali zásadní ústup zdravého rozumu a v tom důsledku i oslabení právního státu. Nazvat to erozí demokracie není...
Kdysi Miloš Zeman řekl, že holokaust nezačal prvním transportem Židů do koncentračního tábora. Začal první lavičkou, na kterou si nesměl Žid sednout...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.