Fachidioti ignorují kontext

Lidé, kteří se velmi dobře orientují v jedné oblasti, často přehlížejí souvislosti a kvůli tomu často prosazují hloupá řešení. Říká se jim fachidioti. Jsou skvělí třeba v pohledu na stavbu atomu, ale totálně selhávají v pochopení ekonomických principů. Jejich mozek je tak intenzivně zaměřen na jednu věc, že jim nezbývá energie na pochopení běžného života.
22. 9. 2020 11:22 | Link: http://www.evahrindova.cz/node/573

S fachidiotstvím jsme konfrontováni poslední dobou velmi často. Vidíme plno odborníků na epidemie, kteří ale zcela ignorují kontext. Jistě můžeme jakoukoliv nemoc zastavit na nulu a dovedu si představit, jak to provést. Dovedu si také nakreslit všelijaké grafy a spočítat tabulky. Ono to ale úplně nejde, protože člověk není stroj a lidská společenství fungují v propojeních a souvislostech, která ovlivňují dění navzdory propočtům.

Počty nakažených nemůžete spočítat, protože každý člověk má jinou imunitu a některý se nakazí a jiný zase odolá. Někdo je sice nemocný, ale nenakazí se také, protože prostě nesleduje zprávy a není psychicky oslaben. Toto do tabulek nedostanete. Fachidioti ale s lidským faktorem nepočítají.

Neberou do úvahy ani životy jednotlivých lidí. Jejich nastavení jim velí zničit virus (což je z logiky věci stejně nemožné) a to i za cenu zničení normálního života. Žádná oběť jim není dost velká. Podle jejich nastavení senioři nesmí umírat (ani ti, kteří už dospěli na konec své cesty) a chtějí toho dosáhnout i za cenu totálního rozkladu společnosti. Chybí jim kontext a empatie.

Fachidiot nepřipouští diskusi, protože jeho vnímání světa je omezené a fanatické. Je zaměřen jen na svůj problém a jiné se mu zdají podružné. A tak přehlížejí, že v kontextu s jinými nemocemi je současná nemoc jen banální podružností, kterou společnost zvládne levou zadní. Lidé jsou vesměs zdraví (proto tolik bezpříznakových) a pro ty nemocné máme dostatek kapacit v nemocnicích. Je jim totálně jedno, že navrhovaná opatření existenčně ohrožují velkou část společnosti.

Ti, kteří s vypětím všech sil přežili jarní nouzový stav, současnou hysterii už nezvládnou. Možná zachráníme pár lidí a prodloužíme jim život o pár měsíců. Ale za jakou cenu? Devastace rodin, psychické problémy těch, jimž výsledky jejich práce a investic mizí před očima. Kolaps zdravotnictví, které ovlivněno covidem selhává v jiných oblastech. Každý den se investují miliony do velkého množství testů, které nám jsou k ničemu. Proč potřebujeme objevovat bezpříznakové nosiče viru a jejich okolí uvrhávat do karantén? Proč potřebujeme likvidovat kulturu a sport a oslabovat tak psychické zdraví společnosti?

Vystrašení lidé volají po opatřeních jen proto, že je jim znemožňován vidět kontext. Do popředí se vystrkují fachidioti, kteří ho ignorují a jako bezcitné stroje tlačí společnost ke kolapsu.

Většina lidí jen útrpně přijímá nutnost ochrany. Zdravý rozum jen tak nezmizí. Vidíme selhávání médií a politiků, kteří jsou zásadně ovlivněni svým osobním postojem k pandemii. Prezident Zeman se nechal natlačit do izolace a jeho okolí z něho udělalo ohroženou osobu, která se má strachovat o svůj život v osamění. Stejně tak premiér. Bojí se nemoci a nevychází bez respirátoru. Upnul se na roušky jako na jedinou bariéru před šířením nemoci. Člověk by mu až dal pětikorunu, když ho vidí prosit občany o to semknutí v dezinfekci a s rouškou na puse.

Ale život jde dál a žít se musí. Nemůže si každý dovolit se zabarikádovat doma a nic nedělat. Lidé musí chodit do práce, k tomu potřebují mít děti ve školách a školkách. Ono se zas tak moc neděje a kdo není fachidiotem nebo není vystrašen k smrti, tak to vidí. Jediné, co se prokazatelně děje, je to, že bohatí ještě více zbohatnou, a to na úkor stále se rozšiřující skupiny chudobných. Nijak mě netěší, že zase o mnoho více lidí bude závislých na libovůli těch nejbohatších. Stále více lidí se dostane do kolonky otrok bez možnosti se vymanit. Otroci nejsou kreativní, v otrocké společnosti není rozvoj a životy lidí nejsou moc pěkné. A tahle „pandemie“ NIKOHO NIJAK NEOBOHATÍ. Vyjma těch, kteří na ní nemorálně bohatnou. Až zase budete volat po přitvrzení, myslete na to, komu tím prospíváte. Rozhodně ne chudákům seniorům. Ti trpí karanténou a opatřeními více než kdokoliv jiný. Prospíváte tím nadnárodnímu kapitálu a nepřímo tím podporujete ty nejhorší lidské zrůdy, kterým na lidských životech zbla nezáleží. Fachidioti nemají řídit společnosti. Fachidioti patří do laboratoří a vědeckých ústavů a rozhodně nemají nic řídit.

Budou volby, nenechte se znechutit a běžte volit. A volte politiky, kteří mají zdravý rozum a chápou kontext současného dění.

 

Další články, blogy, videa

Když se mnou režisérka Piussy točila dokument Český Alláh, právě začínala migrační krize. Pamatuji se, jak se mě po nějaké demonstraci ptala, jak se...
Dnes se zamyslíme nad tím, proč se vlastně daří novodobé "kulturní" frontě tak manipulovat lidi. Samozřejmě, že hrají na emoce. Ale...
Mít pravdu nestačí. Opakuji to stále dokola. Proč to nestačí? Protože většina občanů prostě pravdu nehledá. Když si to uvědomíte, logicky musíte...
Situace okolo prezidentských voleb na mě působí jako odvádění pozornosti. Povrchní témata přebíjejí ta skutečně důležitá. A horké hlavy samozřejmě...
Cituji z médií: "Dva z důležitých aktérů podepisování tzv. Minských dohod, A. Merkel a F. Holland, přiznali, že smlouva byla realizována jen...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.